петак, 7. јануар 2011.

Defragmentacija diska uz pomoć Disk Defragmentera windows
Defragmentacija diska postupak je konsolidacije fragmentiranih datoteka na tvrdom disku računala. Fragmentacija nastaje usporedo sa spremanjem, promenom ili brisanjem datoteka. Datoteka i promene spremljene u nju često se pohranjuju na mesto na tvrdom disku koje je različito od izvorne datoteke. Daljnje se promene spremaju na još više različitih mesta. S vremenom datoteka i disk postaju fragmentirani, a rad računala usporava se zbog pristupa brojnim mestima radi otvaranja neke datoteke.

Defragmentacija diska alat je kojim se preslažu podaci na tvrdom disku i ponovo obedinjuju fragmentirane datoteke da bi računalo moglo efektnije raditi. Problem fragmentacije može se vrlo jednostavno rešiti uz pomoć Disk Defragmentera koji standardno dolazi s Windowsima  Naravno, kako bi neometano mogli raditi na računalu defragmentaciju diska radite samo dok vam računalo ne treba.

Pokrećete ga klikom na Start / All programs (svi programi) / Accessories ( pribor) / System Tools ( sistemske alatke / Disk Defragmenter
Na desnoj strani prozora nalazi se venste za raspored konfiguracije. Kada kliknete na njega dobićete plan konfiguracije i po želji ga možete izmeniti. 


U desnom donjem uglu se nalaze dva  venstera, jedan za analizu stanja na disku, drugi za defragmentaciju. Dakle, u  Windowsu defragmentacija diska pokreće se prema ovom rasporedu te o njoj ne morate voditi računa, iako je možete pokrenuti i ručno te promeniti njezin raspored.


Defragmentaciju mođeđe uraditi i sa nekim od softwera za defragmentaciju, kao npr. sa besplatnim IObit Smart Defrag koji se smatra jednim od boljih. Нема коментара:

Постави коментар