четвртак, 6. јануар 2011.

Kako pronaći IP adresu računara


IP (čita se “aj pi”) adresa je numerička oznaka dodeljena svim uređajima povezanim na kompjutersku mrežu. IP je skraćenica od Internet Protocol, (Internet protokol, pogledaj kraj teksta) a ovaj protokol omogućava komunikaciju među čvorovima (nodes - svaki uređaj koji je povezan na kompjutersku mrežu). Svrha postojanja IP adrese je dvostruka: identifikacija uređaja na mreži i njegovo adresiranje (služi da bismo znali gde se povezani uređaj nalazi).

Postoje dve verzije IP adresa: još uvek aktuelna IP verzija 4 (IPv4) i novija IP verzija 6 (IPv6).  Kada kažemo IP adresa, mislimo na IPv4, koja je dugačka 32 bita (ili 4 bajta), i izgleda otprilike ovako: 192.168.1.73, u decimalnom, ljudski čitljivom, zapisu.
Svaki uređaj (na primer ruter) povezan na Internet ima spoljašnju IP adresu koju mu je dodelio Internet Provajder (ISP – Internet Service Provider), a svaki računar povezan na ruter ima internu IP adresu. Spoljašlju IP adresu možete saznati ako kliknete na sledeći link: http://whatismyipaddress.com/
Za nas je bitnija interna IP adresa računara, koja nam služi da, na primer, pristupimo nekoj datoteci ili fascikli na našem računaru sa drugog računara koji je povezan na istu kompjutersku mrežu. Ova adresa se u Windows-u 7 pronalazi na jedan od sledećih načina:

Prvi način

1. Kliknite na Start dugme (kod tačke 1) levim tasterom miša, a zatim na stavku Control Panel (kod tačke 2).

2. Sada kliknite na ikonicu Network and Sharing Center.


3. Potom kliknite na Local Area Connection.

4. I na kraju kliknite na dugme Details (detalji; kod tačke 1, na donjoj slici).

Pojaviće se sledeći prozor gde, u polju IPv4, možete videti internu IP adresu vašeg računara, kao što je prikazano na sledećoj slici:

Нема коментара:

Постави коментар