среда, 30. мај 2012.

Mala istorija interneta

 


Internet je nastao 1969. godine u okviru Agencije za napredne odbrambene istrаživačke projekte (DARPA) američkog sekretarijata odbrane.Prva mreža računara ARPANET omogućavala je razmenu informacija u smislu održavanja vojnih komunikacija. Ubrzo je počela da se koristi i u mirnodopske svrhe.
Verovatno je najvažniji trenutak u razvoju interneta bio u 1983.godini kad je tadašnja mreža prešla sa NCP-a (Network Control Protocol) na TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), što je označilo prelazak na tehnologiju kakva se i danas koristi. Vinton Cerf, koji je sa Robertom Kanom stvorio TCP/IP protokol, jednom je rekao:
"Stvorili smo protokol koji će se koristiti i u velikom mrežama s velikom brojem računara, protokol koji će nositi Internet budućnosti, što je značilo da mora biti fleksibilan kako bi različite mreže mogle funkcionisati u zajedničkom okruženju.” Sa druge strane prvo objavljvanje WWW (World Wide Web) se desilo u Cernu 1989. godine.Web je u osnovi razvijen kako bio omogućio lako deljenje informacija između naučnika koji rade na različitim Univerzitetima i institutima širom sveta. Prvi web serveri su bili smešteni u evropskim laboratorijama, pri čemu je samo nekoliko korisnika imalo pristup Next platformi na kojoj se bazirao prvi web browser, pri čemu je postojala i druga verzija koja je bila laka za instaliranje i prilagođena korisniku.

Web nije isto što i Internet, već samo jedan od mnogih komunikacionih servisa baziranih na Internetu. Kako bi lakše razumeli možemo se poslužiti analogijom sa globalnim sistemom puteva. Kod Interneta kao i kod sistema puteva, tri elementa su glavna: fizičke konekcije (putevi i kablovi), odgovarajuće ponašanje (pravila kretanja i Internet protokoli) i servisi (elektronska pošta, WWW, prenos podataka itd)


Нема коментара:

Постави коментар